Prawo jazdy – kategoria A2

Prawo jazdy – kategoria A2

Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o mocy silnika nieprzekraczającej 35 kW  i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.Więc motocykle, których moc została zdławiona o więcej niż połowę, nie spełniają wymagań kategorii A2.

Kategoria ta uprawnia również do kierowania zespołem pojazdów złożonym z opisanego wyżej motocykla i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Oraz motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Posiadacze prawa jazdy kategorii A2 mogą prowadzić pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM (motorower, zespół pojazdów złożony z motoroweru i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy motoroweru i 100 kg, czterokołowiec lekki).

Wiek uprawniający do podejścia do egzaminu na prawo jazdy kategorii A2 to 18 lat.

Szkolenie wymagane dla kategorii A2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i co najmniej 20 godzin szkolenia praktycznego.

Pytania egzaminacyjne na prawo jzady kategorii A2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *