Prawo jazdy – kategoria A1

Prawo jazdy – kategoria A1

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem  o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Pozwala też na kierowanie zespołem pojazdów złożonym z powyższego motocykla i przyczepy, której masa nie przekracza masy własnej motocykla i 100 kg.

Uprawnia ponadto do kierowania motocyklem trójkołowym o mocy silnika nieprzekraczającej 15 kW.

Posiadacze prawa jazdy kategorii A1 mogą prowadzić pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM (motorower, zespół pojazdów złożony z motoroweru i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy motoroweru i 100 kg, czterokołowiec lekki).

Minimalny wiek uprawniający do podejścia do egzaminu na prawo jazdy kategorii A1 to 16 lat, jednak dla osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

Szkolenie wymagane dla kategorii A1 obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i co najmniej 20 godzin szkolenia praktycznego.

Jeżeli posiadacz prawa jazdy kategorii A1 podejdzie do szkolenia na prawo jazdy kategorii A, liczba godzin praktycznych szkolenia będzie zredukowana o 10.

Baza pytań testowych na prawo jazdy kategorii A1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *