Kategoria B – poziom średni

Testy na prawo jazy kategorii B

Poniżej prezentujemy pytania z państwowych egzaminów na prawo jazdy kategorii B (oficjalna baza egzaminacyjna). W każdym teście losowanych jest 100 pytań. Po zakończeniu testu wciśnij przycisk restart, aby poznać kolejne pytania:

Baza pytań z zakresu podstawowego do egzaminu państwowego na prawo jazdy – losowanie po 100 pytań.