Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy

„Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy” – to pytanie zadaje sobie każdy nowy uczestnik kursu na prawo jazdy. Przebieg egzaminu teoretycznego został szczegółowo opisany przez Ministra Infrastruktury.

Egzamin na prawo jazdy – stan prawny

Regulacja weszła w życie 19 stycznia 2013r. w ramach ustawy o kierujących pojazdami. Przepisy zostały wprowadzone w celu uzyskania poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców, poprawę jakości szkolenia kandydatów na kierowców, a w zasadzie to zmiany musiały dostosować polski system prawny w tym zakresie do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie prawa jazdy. Zgodnie z tą dyrektywą pojawiły się nowe kategorie prawa jazdy AM i A2, wprowadzono unijny wzór prawa jazdy oraz ujednolicono okres ważności wydawanych praw jazdy. Ponadto 19 stycznia 2013r. wszedł w życie nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, nowe kategorie praw jazdy, nowy wzór dokumentu prawa jazdy oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego prawa jazdy

Podczas tej części egzaminu kandydat na kierowcę musi odpowiedzieć na pytania, które są losowo wyświetlane w czasie tego egzaminu przez systemem komputerowy. Kandydat nie ma możliwości powrotu do pytania, które pominął. Pytania są dostępne bazie pytań egzaminacyjnych dostępnych na stronie Ministerstwa Infrastruktury w wersji informatycznej lub na stronie: testy na prawo jazdy w wersji wyświetlanej na żywo. Pytania na tej stornie podobnie jak na egzaminie są wyświetlane losowo, lub można wybrać wyświetlanie pytanie po pytaniu celem nauki. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy trwa 25 minut. W części teoretycznej egzaminu zawarto 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej (z kategorii prawa jazdy na które zdaje kandydat). W każdym z pytań można wybrać tylko jedną odpowiedź. Nowością jest też to, że wprowadzono różne rangi pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać: 3 punkty (wysokie znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego), 2 punkty (średnie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego), 1 punkt (niskie znaczenie dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego).

Warto dodać, że egzamin teoretyczny na prawo jazdy składa się z części podstawowej (10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt) oraz z części specjalistycznej (pytania dotyczące kategorii (6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty, 2 pytania za 1 punkt).

Podsumowując maksymalnie można uzyskać 74 punkty, do zdania egzaminu teoretycznego trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.

Więcej informacji na temat pytań znajdziecie na stronie: ile jest pytań na prawo jazdy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *